Du học châu á

Hotline : 0942 942 617

Du học châu á

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

HIROSHIMA UNIVERSITY

Ngày đăng : 10-06-2016

Đại học Hiroshima được thành lập ngày 31 tháng 5, năm 1949. Sau Thế chiến thứ II, hệ thống trường học tại Nhật Bản đã hoàn toàn đổi mới và mỗi tổ chức giáo dục đại học theo hệ thống trước...