Du học châu á

Hotline : 0942 942 617

Du học châu á

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Đại học Trung Hoa

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học Trung Hoa (CHU) được thành lập bởi một nhóm các doanh nhân ủng hộ cho công tác giáo dục trong khu vực Tân Trúc, với nhiệm vụ thực hiện giáo dục công nghệ, hỗ trợ phát triển...