Du học châu á

Hotline : 0942 942 617

Du học châu á

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Đại học Quốc gia Chengchi

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học Quốc gia Chengchi (NCCU) được thành lập vào năm 1927. Trong gần 9 thập kỷ qua, thông qua tái hình thành và phát triển, trường đã được phát huy phương châm của mình, "hài...