Du học châu á

Hotline : 0942 942 617

Du học châu á

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Đại học Trung Hoa

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học Trung Hoa (CHU) được thành lập bởi một nhóm các doanh nhân ủng hộ cho công tác giáo dục trong khu vực Tân Trúc, với nhiệm vụ thực hiện giáo dục công nghệ, hỗ trợ phát triển...

Đại học Giao thông Quốc gia

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học Giao thông quốc gia được thành lập vào năm 1896. Tên ban đầu của nhà trường là Cao đẳng Nam Dương. Năm 1912, trường được đổi tên thành Trung cấp nghề Thượng Hải của giáo dục đại...