Du học châu á

Hotline : 0942 942 617

Du học châu á

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Đại học liên hợp Đài Loan

Ngày đăng : 09-06-2016

Do sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp, tháng 6 năm 1969, cựu Bộ trưởng Bộ Kinh tế, ông Lý Quốc Đỉnh, kêu gọi các công ty, tập đoàn tư nhân để tài trợ cho các tổ chức...