Du học châu á

Hotline : 0942 942 617

Du học châu á

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Đại học Đạm Giang

Ngày đăng : 09-06-2016

Được thành lập vào năm 1950 với tên Cao đẳng Đạm Giang, trường là trường đại học tư nhân đầu tiên tại Đài Loan. Năm 1958, trường được đổi tên là Cao đẳng Khoa học và Nghệ thuật Đạm Giang,...