Du học châu á

Hotline : 0942 942 617

Du học châu á

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

ĐẠI HỌC BẮC KINH

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học Bắc Kinh cũng được biết đến với cơ sở xuất sắc nghiên cứu và giáo viên có trình độ cao và các nhà nghiên cứu quan tâm nghiên cứu sâu rộng và kiến ​​thức chuyên sâu. Hiện nay...

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh (BLCU) là một trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục, được thành lập vào năm 1962 dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chu Ân Lai. Trong tháng sáu...

Đại học sư phạm Bắc Kinh

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học sư phạm Bắc Kinh là một trường đại học trọng điểm dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục, là một tổ chức nổi tiếng của giáo dục đại học được biết đến với giáo viên giáo dục,...

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỦ ĐÔ

Ngày đăng : 09-06-2016

Trường đại học sư phạm thủ đô được thành lập với đồng tài trợ bởi Chính quyền thành phố Bắc Kinh và Bộ Giáo dục vào năm 1954. Trường có nhiều chuyên ngành khác nhau, bao gồm văn học, Khoa...

Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh ( Beijing University of Aeronautics and Astronautics) hay Đại học Beihang được thành lập vào 25/10/1952 với sự sáp nhập của các khoa hàng không từ...