Du học châu á

Hotline : 0942 942 617

Du học châu á

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Đại học Hàng hải Thượng Hải

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học Hàng hải Thượng Hải (SMU) là một trường đại học đa ngành, bao gồm các lĩnh vực như kỹ thuật, quản lý, kinh tế, luật, nghệ thuật tự do, và khoa học, với sự nhấn mạnh đặc biệt về công...

Đại học giao thông Thượng Hải

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học giao thông Thượng Hải (SJTU), là một trong những tổ chức giáo dục đại học có lịch sử lâu dài và uy tín nổi tiếng thế giới, là một trường đại học trọng điểm trực thuộc sự quản lý...