Du học châu á

Hotline : 0942 942 617

Du học châu á

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Đại học Sơn Đông

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học Sơn Đông, là trường đại học quốc gia thành lập thứ 2 tại Trung Quốc, thuộc thẩm quyền trực tiếp của Bộ Giáo dục, là một trường đại học toàn diện quan trọng với một lịch sử lâu...