Du học châu âu

Hotline : 0942 942 617

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

TRƯỜNG BSL

Ngày đăng : 15-07-2016

Trường Thương Mại Lausane là nhà tiên phong đổi mới trong việc đào tạo bậc Đại học và Sau Đại học các chuyên ngành kinh tế -thương mại. Phương pháp giảng dạy của trường là sự kết hợp...