Du học Cyprus

Hotline : 0942 942 617

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

American College

Ngày đăng : 11-06-2016

American College được thành lập vào năm 1975. Nhiệm vụ của trường là cung cấp giáo dục chất lượng cao để đáp ứng các nhu cầu của sinh viên. Trường ban đầu là một học viện tư nhiên dạy...

CTL Eurocollege

Ngày đăng : 11-06-2016

CTL Eurocollege đã hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học trong hơn 22 năm, cung cấp dịch vụ giáo dục cho cả sinh viên trong nước và quốc tế, những người chọn Síp như một cơ sở cho...

Đại học Đông Địa Trung Hải

Ngày đăng : 11-06-2016

Đại học Đông Địa Trung Hải được thành lập năm 1979 với nền tảng là Viện Công nghệ cao. Trong năm đó, Viện Công nghệ cao bắt đầu hoạt động với các khoa ban đầu là Kỹ thuật dân dụng, Kỹ...

Đại học Frederick

Ngày đăng : 11-06-2016

Đại học Frederick là một đại học tư nhân năng động và sôi nổi ở Cộng hòa Síp, một nước thành viên của Liên minh châu Âu. Đại học Frederick được thành lập sau khi có quyết định của Hội đồng...

European University Cyprus

Ngày đăng : 23-06-2016

Trường được thành lập bởi Ioannis Gregoriou vào năm 1961 với tên Cao đẳng Síp, cung cấp cho sinh viên với các chương trình nghiên cứu kết hợp kiến thức học thuật và thực tiễn. Trường...