Du học nhật bản

Hotline : 0942 942 617

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Đại học Waseda

Ngày đăng : 09-06-2016

Đại học Waseda được thành lập bởi Shigenobu Okuma với tên Tokyo Senmon Gakko ( Cao đẳng Tokyo) vào ngày 21 tháng 10, năm 1882 với 4 khoa là Khoa học chính trị, Luật, Tiếng anh và Khoa học...

Đại học Hosei

Ngày đăng : 10-06-2016

Lịch sử của Trường Đại học Hosei bắt đầu vào năm 1880 (năm 13 của thời kỳ Minh Trị Duy Tân) khi các luật sư phi chính phủ Kanamaru Magane, Ito Osamu, và Satta Masakuni thành lập Trường Luật...