European University Cyprus

Hotline : 0942 942 617

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

European University Cyprus

Trường được thành lập bởi Ioannis Gregoriou vào năm 1961 với tên Cao đẳng Síp, cung cấp cho sinh viên với các chương trình nghiên cứu kết hợp kiến thức học thuật và thực tiễn. Trường có tên European University Cyprus vào năm 2007, sau một sự thay đổi trong luật pháp cho phép các trường đại học tư nhân ở Síp hoạt động.


Trường được thành lập bởi Ioannis Gregoriou vào năm 1961 với tên Cao đẳng Síp, cung cấp cho sinh viên với các chương trình nghiên cứu kết hợp kiến thức học thuật và thực tiễn. Trường có tên European University Cyprus vào năm 2007, sau một sự thay đổi trong luật pháp cho phép các trường đại học tư nhân ở Síp hoạt động.
Tất cả các Chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ của trường đã được sự chấp thuận của Ủy ban công nhận các trường đại học tư nhân của Bộ Giáo dục và Văn hoá và được công nhận trên toàn thế giới.
Trường European University Cyprus là một trường đại học thuộc trường Đại học quốc tế Laureate, một tổ chức đại học quốc tế lớn nhất và là mạng lưới toàn cầu hàng đầu về chất lượng, các tổ chức sáng tạo của giáo dục đại học.
European University Cyprus giữ một vị trí rất đặc biệt trong nước và trong khu vực Đông Nam châu Âu. Nó là một tổ chức sáng tạo theo quy định của hội nhập năng động của các chương trình tiên tiến giáo dục, nghiên cứu tiên phong, và sự tham gia rộng rãi với cộng đồng, công nghiệp và xã hội.
European University Cyprus có sáu trường trực thuộc: Trường Nghệ thuật và Giáo dục, Trường Quản trị Kinh doanh, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Khoa học, Trường Luật và Trường Y khoa.
Học phí đối với sinh viên các nước ngoài châu Âu:
  Học phí/ giờ giảng dạy (€)
Hệ đại học 305
Hệ sau đại học 322
 
Phí đăng ký 52
Phí đăng ký 26
Phí đăng ký muộn 43
Phí công nghệ/ kỳ 18
Phí bảo hiểm hàng năm 170
Phí đánh giá tín chỉ chuyển giao 52
Phí hoạt động sinh viên/ kỳ 34
 
 
 Thông tin liên hệ:
Trường European University Cyprus số 6, đường Diogenis, Engomi, 1516 Nicosia, cộng hòa Síp
 

Tin khác