Hệ thống giáo dục Úc

Hotline : 0942 942 617

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Hệ thống giáo dục Úc


Hệ thống giáo dục Úc:

Hệ thống giáo dục Úc chia làm 4 cấp: Tiểu học (6 năm), Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (6 năm), cấp dạy nghề, cấp đại học và sau đại học.

Học Phổ Thông
 • Thời gian khóa học- Tổng cộng 12 năm
 • Khai giảng- Cuối tháng Một/ đầu tháng Hai
 • Các học kỳ- 4 (thường được gọi là "term")
Tiếng Anh
 • Thời gian khóa học- Từ 5 tuần đến 1 năm
 • Khai giảng- Mở liên tục trong năm
 • Các học kỳ- Một năm được chia thành các tuần
Dự Bị Đại Học
 • Thời gian khóa học- 1 năm
 • Khai giảng- Vào Tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ- Việc phân định học kỳ sẽ tùy thuộc vào khóa học của bạn
Giáo Dục và Đào Tạo Nghề
 • Thời gian khóa học- 1-4 năm
 • Khai giảng- Vào tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ- 2 học kỳ
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề có 6 cấp độ bằng cấp:
+ Chứng chỉ I (Certificate I): trang bị cho sinh viên những kỹ năng làm một số công việc thường ngày có tính chất lặp đi lặp lại.
+ Chứng chỉ II (Certificate II): trang bị thêm một số kỹ năng thực hiện một số công việc phức tạp.
+ Chứng chỉ III (Certificate III): giúp sinh viên học cách chuyển đổi những kỹ năng họ đã có sang môi trường làm việc mới.
+ Chứng chỉ IV (Certificate IV): giúp sinh viên học cách đánh giá và phân tích các hoạt động và học cách lãnh đạo.
Đại Học
 • Thời gian khóa học- Thông thường là 3 năm, 4 năm cho bằng cử nhân danh dự
 • Khai giảng- Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ- 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ
Sau Đại Học
 • Thời gian khóa học- 1-2 năm
 • Khai giảng- Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ- 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ
Tiến Sỹ
 • Thời gian khóa học- 3 năm
 • Khai giảng- Ngày khai giảng sẽ được thỏa thuận với người hướng dẫn đề tài
 • Các học kỳ- Do các nghiên cứu sinh tiến sỹ không đến lớp nên thường không có các học kỳ chính thức