Du học New Zealand

Hotline : 0942 942 617

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Học viện quốc tế North Shore

Ngày đăng : 10-06-2016

Học viện quốc tế North Shore (North Shore International Academy - NSIA) là trường hàng đầu tại New Zealand giảng dạy về lĩnh vực khách sạn.