Du học châu âu

Hotline : 0942 942 617

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

BRILLANTMONT INTERNATIONAL SCHOOL

Ngày đăng : 15-07-2016

Trường quốc tế Brillantmont là trường nội trú và ngoại trú cho học sinh trai và gái từ 11 – 18 ở Lausanne. Trường cung cấp trương trình học bằng tiếng Anh, điều cho phép học sinh bước...