Du học New Zealand

Hotline : 0942 942 617

Tư vấn và tài liệu miễn phí

- Thông tin chi tiết về trường

- Mức học phí

- Ngày khai trương

Universal College of Learning

Ngày đăng : 10-06-2016

Universal College of Learning - UCOLlà trường cao đẳng kỹ thuật trực thuộc chính phủ New Zealand. Trường có 3 cơ sở chính ở thành phố Wanganui, Palmerston North và Masterton. Trường nổi tiếng về...